Klubben grundades 1936 i Gyttorp.
Genom närheten till dåvarande Nitroglycerin Aktiebolaget, som bland annat
tillverkade hagelammunition och var intresserat av att främja sportskyttet fick klubben
tillgång till både skjutbanor och billiga skott.
Under 2:a världskriget tillkom gevärs- och pistolsektionerna.
Efter kriget, när sportskyttet kom igång på allvar satsade Nitroglycerin Aktiebolaget
mer känt som Nitro Nobel, stort på den internationella marknaden och många tävlingar i lerduveskytte ägde rum på banorna i Gyttorp.
Rune Flodman, världsberömd i lerduveskytte ,såg till att sprida namnet
Gyttorp internationellt.
I mitten på 80-talet lade Nitro Nobel ner ammunitionstillverkningen och skjutbanorna
stängdes.
Gyttorps SSK bildade då en allians med två andra föreningar i Lindesberg/Munkhyttan där klubben idag driver lerduveskyttet.
Gevärskyttet bedrivs i Nora och pistolskyttet bedrivs fortfarande i Gyttorp i närheten av gamla Hagelgruvan.