Hur blir jag medlem i

För att bli medlem i Gyttorps sportskytteklubb 2022 så är årsavgiften 500 kr för vuxna och 100 kr för ungdom upp till 20 år.

Detta betalas in på bankgironummer 621-3870 märk inbetalning med För och efternamn, personnummer, adress och sektion.

Det krävs även ett utdrag ur belastningsregistret som beställs hos Polismyndigheten som lämnas till klubbens kassör personligen eller i hans brevlåda OBS!!! Detta brev får ej öppnas av dig då är det ogiltigt. OBS!!!

(Detta gäller ej hagelsektionen, luftskyttet, barn och ungdom.)